مناقصه "تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه" و "برون سپاری پایگاه سلامت و ارائه مراقبت‌های اولیه سلامت" در شهرستان‌ها تابعه

1395/3/5 0:0

 

 

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصههای  "تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه" و  "برون سپاری پایگاه سلامت و ارائه مراقبت‌های اولیه سلامت" در شهرستان‌ها تابعه به شرح جداول ذیل برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران شرکت‌های واجد شرایط به منظور تامین نیرو و ارائه خدمات بهداشتی درمانی دعوت به عمل می‌آید، وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر - دبیرخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد هر مناقصه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند.  

 

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

شهرستان محل اجرا

عنوان پروژه

ردیف

1.000.000.000

بوشهر

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

1

450.000.000

دشتستان

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

2

250.000.000

دشتی

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

3

140.000.000

دیر

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

4

250.000.000

کنگان

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

5

180.000.000

دیلم

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

6

400.000.000

عسلویه

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

7

250.000.000

گناوه

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه

8

 

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

شهرستان محل اجرا

عنوان پروژه

ردیف

300.000.000

بوشهر

برونسپاری پایگاه سلامت

1

300.000.000

دشتستان

برونسپاری پایگاه سلامت

2

110.000.000

دشتی

برونسپاری پایگاه سلامت

3

60.000.000

دیر

برونسپاری پایگاه سلامت

4

25.000.000

کنگان

برونسپاری پایگاه سلامت

5

60.000.000

گناوه

برونسپاری پایگاه سلامت

6

 

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان:  زمان توزیع از تاريخ 03/03/95  لغایت 05/03/95  ساعت 14:45

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد فراخوان:   06/03/95 لغایت 16/03/95  ساعت 14:45 

مكان تحويل اسناد فراخوان:  به آدرس  بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

اسناد و اوراق متقاضيان مناقصه‌ها در تاريخ 17/03/95 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     نیروی.انسانی     مراکز.سلامت.جامعه     پایگاه.سلامت     مراقبت.اولیه    

تاریخ بروز رسانی:   2 تير 1395

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >