مناقصه احداث درمانگاه بهداشتي درماني شهيد الياس احمدي در شهرستان دشتي

1395/1/15 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث درمانگاه بهداشتي درماني شهيد الياس احمدي در شهرستان دشتي را برگزار  نمايد، لذا از كليه پيمانكاران شركت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاددهندگان بايستي يك نسخه از اسناد و نقشه‌ها  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

عنوان پروژه

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

50.000.000 ریال

1055 متر مربع

14.279.491.851 ريال

2

سپتيك

 

12 متر مكعب

66.178.590 ريال

جمع كل

14.345.670.441 ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مركزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 4 روز كاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 15/12/94 لغايت 19/12/94  ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 20/12/94 لغايت 7/1/95  تا ساعت  14:00 بعدازظهر

مكان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي – دبيرخانه مركزي دانشگاه

پاكت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 8/1/95 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه جهت پرداخت فيش واريزي 5392894414 بانك ملت مي‌باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     درمانگاه     بهداشتی     درمانی     الیاس.احمدی     شهرستان.دشتی    

تاریخ بروز رسانی:   15 فروردين 1395

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >