آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستانهای شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان

1398/6/5 0:0


آگهي مناقصه عمومی (2098000383000031)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستانهای شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.
مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : ششصد میلیون ریال ( 600/000/000 ریال )
محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1398/06/05  لغايت 1398/06/07 تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1398/06/08  لغايت 1398/06/20 تا ساعت 10:00 
تاریخ بازگشایی : 1398/06/20  ساعت 11:00
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

کلمات کلیدی:
مناقصه     امور‌حفاظتی     مراقبتی     بیمارستانهای‌     شهدای‌خلیج     و    
شهید‌گنجی‌برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   5 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >