آسیه.عباسی


14 آبان 1398
فعالیت فیزیکی مناسب ضامن سلامت زنان است
کارشناس برنامه سلامت میانسالان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: ورزش و فعالیت بدنی در زنان ضامن سلامت زنان است.

 

6 بهمن 1395
آموزش بیش از 600 زوج متقاضی ازدواج در شهرستان گناوه
کارشناس بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: از ابتدای سال 95 تا دی‌ماه تعداد 633 زوج متقاضی ازدواج، توسط مربیان مجرب آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند.

 

18 دی 1395
کارشناس شبکه بهداشت و درمان گناوه: کارگاه آموزشی زندگی سالم دوره سالمندی در گناوه برگزار شد
کارشناس برنامه سالمندان شبکه بهداشت و درمان گناوه گفت: یک دوره آموزشی کارگاه آموزشی زندگی سالم در دوره سالمندی توسط شبکه بهداشت و درمان گناوه برگزار شد.

 
 
 
< >