آگهی مناقصه احداث پانسيون پزشکان دو واحدي دلوار

تاریخ نامه: 4 امرداد 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه احداث پانسيون پزشکان دو واحدي دلوار واقع در شهرستان تنگستان را برگزار نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان

محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

احداث پانسيون پزشکان دو واحدي دلوار

تنگستان

40.000.000 ريال

(چهل ميليون ريال)

ساختمان: 133.88

مترمربع

پياده رو: 55 مترمربع

سپتيک: 24 مترمکعب

1.415.114.412

ريال

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه:  دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري  14/5/93 

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 25/5/93

پاکات در تاريخ 28/5/93 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 ساختمان

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

 کلمات کلیدی:
آگهی     مناقصه     پانسیون.پزشکان    

تاریخ بروز رسانی:   4 امرداد 1393

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >