مناقصه پروژه پانسيون پزشک تنگ ارم واقع در شهرستان دشتستان

تاریخ نامه: 22 آبان 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه پانسيون پزشک تنگ ارم واقع در شهرستان دشتستان را برگزار نمايد، لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد وشرايط مناقصه به آدرس  بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي مراجعه نمايند0 پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از نقشه ها و اسناد را دريافت و باقيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراژ زير بناي پروژه

 

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

پانسيون پزشک تنگ ارم

دشتستان

ساختمان:

80.66 مترمربع

پياده رو: متر مربع 24

35.000.000 ریال

سي و پنج ميليون ريال

ساختمان

882137536  ريال 

پياده رو

52926054 ريال

جمع کل:

935.063.590 ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه – از تاريخ درج آگهي در روزنامه به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 1/9/93 ساعت 2:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت 14:30  بعد ازظهر 13/9/93

1-      پيمانکاران داراي صلاحيت

2-      حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه رتبه 5 ساختمان براي شرکت‌هاي ساختماني

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

سپرده شرکت در مناقصه بايستي به صورت فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانکي به حساب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريز گردد.

پاکات در تاريخ 16/9/93 ساعت 12:30 در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     پانسیون.پزشکان     تنگ.ارم     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1393

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >