آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران تامین نیرو و ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی

تاریخ نامه: 27 مهر 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران تامین نیرو و  ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی

 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد جهت شناسايي شرکت‌هاي پيمانکاري فعال و دارای صلاحیت در زمينه تامین نیرو و انجام خدمات بهداشتی و درمانی به مدت 4 روز اقدام به شناسايي پيمانکاران واجد شرايط به منظور تهيه فهرست نمايد. لذا از شرکت‌های خدمات بهداشتی درمانی علاقمند دعوت می‌گردد وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد به آدرس: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر – دبیرخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

متقاضیان بایستی یک نسخه از اسناد ارزیابی را دریافت و با تکمیل فرم‌ها و به انضمام مدارک مورد نیاز در طی مهلت اعلامی، اسناد فراخوان را تسلیم نمایند.

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان: دبيرخانه مرکزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 4 روز کاري

مهلت اخذ اسناد فراخوان:  تا پايان وقت اداري 19/07/94  لغايت 22/07/94 ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد فراخوان: 23/07/94 لغايت  03/08/94  تا ساعت 14:30 بعدازظهر

مکان تحويل اسناد فراخوان: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 04/08/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي و بوسیله کمیته فنی و بازرگانی دانشگاه برابر با مقررات و شرایط مندرج در اسناد فراخوان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.کلمات کلیدی:
مناقصه     ارزیابی.کیفی     نیرو     خدمات     بهداشتی     درمانی    
فراخوان.عمومی     پیمانکاران    

تاریخ بروز رسانی:   27 مهر 1394

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >