دانشجو


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهي جذب نیرو شرکتی معاونت فرهنگی و دانشجویی 1402/7/23
اطلاعیه کمیته اسکان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/7/20
اطلاعیه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان جدیدالورود 1402 1402/7/16
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود کنکور سراسری سال 1402-1403 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/7/16
اطلاعیه اداره خوابگاه ها جهت دانشجویان جدیدالورود غیربومی متقاضی خوابگاه در بهمن ماه 1402-1401 1401/10/25
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه جهت دانشجویان جدیدالورود1401 1401/6/29
اطلاعیه ثبت نام صندوق رفاه دانشجویان جدیدالورد 1401 1401/6/29
اطلاعیه ثبت نامی دانشجویان جدید الورود 1401 1401/6/29
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود 1401 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1401/6/29
فرم مددکاری دانشجویان 1400/9/3
اطلاعیه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1401-1400 1400/7/11
اطلاعیه ثبت نامی دانشجویان جدید الورود 1400 1400/7/4
فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی منتشر شد 1399/11/5
اطلاعیه خوابگاه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/11/13
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/8/6
اطلاعیه اسکان دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه دانشجویی 1398/6/28
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان پسر خوابگاه آریانا دو 1398/6/27
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 99-1398 1398/6/25
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 1398/6/25
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان پزشکی ورودی 1398 1398/6/25
12345
 
< >