آگهی مناقصه خرید 2 دستگاه آمبولانس

1401/9/6 0:0

    آگهي مناقصه عمومی  (2001000383000092)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خرید 2 دستگاه آمبولانس را برگزار  نمايد . اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

ردیف

شرح خرید

تعداد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1

آمبولانس

2 دستگاه

2.550.000.000

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/9/8  لغايت 1401/9/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/9/13   لغايت 1401/9/23 تا ساعت 12:30  

تاریخ بازگشایی : 1401/9/23   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.


 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     خرید     دو.دستگاه.آمبولانس    

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >