آگهی مناقصه پروژه پست برق کمپکت کلینیک تخصصی برازجان واقع در شهرستان دشتستان

1401/12/9 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه پست برق کمپکت کلینیک تخصصی برازجان واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . مناقصه گر باید دارای پروانه ساخت و راه اندازی و بهره برداری از وزارت صنایع و سایر مراجع ذیصلاح و یا تولیدکنندگان پست کمپکت که در فهرست سازندگان مجاز شرکت توانیر باشند، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

تعداد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000112

پست برق کمپکت کلینیک تخصصی برازجان 

یک

900.723.486

18.014.469.707

جمع کل(ریال)

18.014.469.707

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/12/10 لغايت 1401/12/13 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/12/14  لغايت 1401/12/24  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/12/24   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پست.برق.کمپکت     کلینیک.تخصصی.برازجان     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >