آگهی مناقصه پروژه تکمیل اورژانس جاده ای چاه مبارک واقع در شهرستان عسلویه

1402/3/2 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تکمیل اورژانس جاده ای چاه مبارک واقع در شهرستان عسلویه را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/3/6 لغايت 1402/3/9تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/3/10  لغايت 1402/3/20 تا ساعت 12:00

تاریخ بازگشایی : 1402/3/20 ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     تکمیل.اورژانس.جاده.ای     چاه.مبارک        

تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >