آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

1402/4/27 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2002000383000020

تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

1.275.000.000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  140/05/01 لغايت 1401/05/03 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 140/05/04  لغايت 140/05/14  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 140/05/15   ساعت 09:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
    آگهی.مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   27 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >