آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان

1402/5/15 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

۲۰۰2۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰35

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گتجی برازجان

2.376.000.000


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/5/15  لغايت 1402/5/18تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1402/5/19 لغايت 1402/5/29  تا ساعت 09:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/5/29 ساعت 09:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     واگذاری.حجمی.خدمات.عمومی     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   15 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >