آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم

1402/12/28 0:0

 نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2002000383000094

تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

1.700.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/12/27  لغايت 1403/01/08تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1402/12/27   لغايت 1403/01/19  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1403/01/19   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
    آگهی.مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.شهید.گنجی     برازجان     نوبت.دوم    

تاریخ بروز رسانی:   28 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >