فراخوان جلب مشارکت با بخش خصوصی نوبت دوم

1403/3/23 0:0

 

فراخوان جلب مشارکت با بخش خصوصی نوبت دوم


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را مستند به دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی) و براساس مصوبات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی از طریق جلب مشارکت  با بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید طبق برنامه زمان‌بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان به آدرس بوشهر، خیابان معلم، روبروی جایگاه نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بوشهر، دفتر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می‌بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضا نموده و طی مهلت مندرج دراین اگهی به دانشگاه تحویل نمایند.
 

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

1

احداث مرکز بیماری‌های خاص (اعصاب و روان)

بوشهرمحل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان: دفتر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از تاریخ درج اگهی به مدت سه روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان:     1403/03/29                                

مهلت تحویل اسناد فراخوان: 1403/04/02

پاکت پیشنهادی در تاریخ 1403/04/12 ساعت 12 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه بازگشایی می‌شود.

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جلب.مشارکت     بخش.خصوصی     مرکز.بیماری.خاص    

تاریخ بروز رسانی:   23 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >