آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1396/6/13 0:0

آگهی  فراخوان عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های واجد شرایط و صلاحیت به منظور تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان این دانشگاه از طریق مناقصه اقدام نماید . لذا از کلیه شرکت ها و متقاضیان واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد ارزیابی مراجعه نمایند . متقاضیان می بایست یک نسخه از اسناد ارزیابی را دریافت و با قید قبولی مهر و  امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد و مدارک مورد نیاز را به آدرس مندرج در آگهی تسلیم نمایند . 

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان : زمان توزیع از تاريخ  96/06/13  لغایت 96/06/15  ساعت 13:30
محل توزیع اسناد : بوشهر – خیابان معلم– دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مرکزي 
مهلت تحويل اسناد فراخوان: 96/06/16   لغایت96/06/20   ساعت 13:30
مکان تحويل اسناد فراخوان :  بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه– دانشگاه علوم پزشکي -  دبيرخانه مرکزي
بازگشایی : اسناد و اوراق ارزیابی متقاضيان در تاريخ 96/06/21 ساعت 10 صبح  در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد و متعاقباً از شرکت های دارای امتیاز لازم  جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت دعوت بعمل می آید .
هزينه درج آگهي فراخوان به عهده برنده مناقصه مي باشد .
اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه     تهیه.مواد.اولیه     طبخ.و.توزیع.غذای     دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   13 شهريور 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >