مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش اعصاب و روان بیمارستان 17 شهریور برازجان

1398/4/29 0:0

آگهي مناقصه عمومی شماره (۲۰۹۸۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۱۹)


نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش اعصاب و روان بیمارستان 17 شهریور برازجان واقع در شهرستان دشتستان را برگزار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نام شهرستان

مبلغ ضمانت نامه

مبلغ برآوردی

۲۰۹۸۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۱۹

تعمیرات اساسی بخش اعصاب و روان بیمارستان 17 شهریور برازجان

442 مترمربع

دشتستان

279.935.986

ریال

5.598.719.727

ریال

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1398/04/29 لغايت 1398/04/31 ساعت 19:00

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 1398/05/01 لغايت 1398/05/12 ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی: 1398/05/12 ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و فیش بانکی شرکت در مناقصه: به آدرس بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات      www.iets.mporg.ir

سامانه ستاد                 www.setadiran.ir       

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     تعمیرات     اساسی     بخش     اعصاب.روان     بیمارستان    
17شهریور     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   30 تير 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >