آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام حسین(ع) اهرم

1398/6/12 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2098000383000032)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام حسین(ع) اهرم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : چهارصد میلیون ریال ( 400/000/000ریال )


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   


مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/6/12  لغايت 98/6/16 تا ساعت 19:00


مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 98/6/17  لغايت 98/6/27 تا ساعت 11:00 


تاریخ بازگشایی : 98/6/27   ساعت 12:00


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

کلمات کلیدی:
آگهی‌مناقصه     تهیه‌مواد‌غذایی     طبخ‌     توزیع‌غذایی     بیمارستان‌امام‌حسین‌(ع)اهرم    

تاریخ بروز رسانی:   12 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >