مناقصات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

29 دی 1400
آگهی مناقصه پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو

 

16 آذر 1400
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

 

5 آبان 1400
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان (نوبت دوم)

 

12 مهر 1400
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

12 مهر 1400
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان

 

6 مهر 1400
فراخوان جذب سرمایه گذار

 

29 شهريور 1400
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان

 

24 شهريور 1400
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان و بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

 

15 شهريور 1400
آگهی مجدد فراخوان جذب سرمایه گذار

 

10 شهريور 1400
فراخوان جذب سرمایه گذار

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 آرشیو
  
از تا

< >