آگهی مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای بوشکان واقع در شهرستان دشتستان

1402/2/19 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده ای بوشکان واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000005

احداث اورژانس جاده ای بوشکان

125 مترمربع

928.721.144

16.131.233.258

سپتیک

مقطوع

2.443.189.616

جمع کل(ریال)

18.574.422.874

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/2/20لغايت 1402/2/24 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/2/25  لغايت 1402/3/6 تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/3/6  ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث.اورژانس.جاده.ای.بوشکان     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   19 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >