مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم

1398/5/2 0:0

بسمه تعالی

آگهي مناقصه عمومی (2098000383000020)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم را برگزار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمایند.

مبلغ ضمانت نامه یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : چهارصد و پنجاه میلیون ریال (450/000/000 ریال )

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 1398/05/02 لغايت 1398/05/06 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 98/05/07 لغايت 98/05/19 تا ساعت 11:00

تاریخ بازگشایی : 98/05/19 ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه : بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است .

 

سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

کلمات کلیدی:
مناقصه     طبخ.و.توزیع.غذای     بیمارستان.بقیه.اله.الاعظم.(عج)     دیلم        

تاریخ بروز رسانی:   5 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >