مناقصه نوبت دوم پروژه تکمیل سالن آمفی تئاتر پردیس در شهرستان بوشهر

1399/2/1 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی  (2099000383000002) نوبت دوم

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تکمیل سالن آمفی تئاتر پردیس در شهرستان بوشهر را برگزار  نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل پایه مجاز برای شرکت های ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 4 ابنیه و رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2099000383000002

پروژه تکمیل سالن آمفی تئاتر پردیس در شهرستان بوشهر

2155مترمربع

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

4.568.408.335

130.020.416.732

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  99/02/01  لغايت 99/02/03 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 99/02/04   لغايت 99/02/14  تا ساعت 12:00 

تاریخ بازگشایی: 99/02/14   ساعت 12:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     سالن.آمفی.تاتر     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   1 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >