آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی بنجو واقع در شهرستان دیر

1401/3/23 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی بنجو واقع در شهرستان دیر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000056

ساختمان مرکز خدمات روستائی

311 مترمربع

4.504.122.561

34.960.137.429

پیاده رو مرکز روستائی

110 مترمربع

1.130.506.983

پانسیون پزشک

101 مترمربع

13.014.575.024

پیاده رو پانسیون پزشک

52 مترمربع

811.775.113

پانسیون سرایداری

89 مترمربع

9.955.549.354

پیاده رو پانسیون سرایداری

58 متر مربع

846.650.988

دیوار

240 مترطول

16.815.681.880

محوطه

1670 متر مربع

10.988.530.174

سپتیک

25 مترمکعب

1.559.044.265

جمع کل(ریال)

90.082.451.210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/24  لغايت 1401/3/28 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/29   لغايت 1401/04/08 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/04/08   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.مرکز.خدمات.جامع.سلامت.روستائی.بنجو     شهرستان.دیر    

تاریخ بروز رسانی:   23 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >