آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

1401/8/28 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه زیر را برگزار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2001000383000091

مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

8.700.000.000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/8/28 لغايت 1401/9/2 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1401/9/3   لغايت 1401/9/13  تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/9/13   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     تهیه.مواد.اولیه     طبخ     توزیع.غذای     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان        

تاریخ بروز رسانی:   29 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >