آگهی.مناقصه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

23 بهمن 1402
آگهی مناقصه احداث پایگاه بهداشت فرهی واقع در شهرستان دشتستان

 

15 بهمن 1402
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت برکه چوپان واقع در شهرستان کنگان

 

14 آبان 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 

13 آبان 1402
آگهی احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم

 

3 آبان 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی بیمارستان¬های تابعه

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز خدمات جامع سلامت سعدآباد

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی بنداروز واقع در شهرستان دشتستان

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهدای خلیج فارس-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
< >