بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان

1 2

15 اسفند 1402
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

14 آبان 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 

24 امرداد 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم

 

15 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

9 امرداد 1402
آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید گنجی برازجان نوبت دوم

 

3 امرداد 1402
آگهی مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

27 تير 1402
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

26 آذر 1401
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان -نوبت دوم

 
1 2
< >