سلامت

1

23 شهريور 1399
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

2 دی 1398
مناقصه پروژه تکمیل مرکز جامع سلامت قدس بوشهر در شهرستان بوشهر

 

12 شهريور 1398
مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

8 اسفند 1397
مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت شیرینو واقع در شهرستان عسلویه

 

9 خرداد 1397
مناقصه " برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت شهرستانها های تابعه بوشهر

 

22 آبان 1396
معرفی نرم‌افزار اطلاع‌رسانی و سلامت دانشگاه

 

1 شهريور 1396
همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1396

 

27 فروردين 1396
آگهی مناقصه برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

 

5 خرداد 1395
مناقصه "تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه" و "برون سپاری پایگاه سلامت و ارائه مراقبت‌های اولیه سلامت" در شهرستان‌ها تابعه

 

12 بهمن 1394
همایش پیشگیری از بروز سرطان و آشنایی با سمن‌های حامی سلامت

 
1
< >