مزایده

1 2

21 فروردين 1403
آگهی مزایده واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان در مراکز جامع سلامت عالیشهر و هلیله

 

21 فروردين 1403
آگهی نوبت سوم مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت خیبر ، چغادک و نبی اکرم ( ص)

 

23 اسفند 1402
آگهی مزایده " واگذاری دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان " در مراکز جامع سلامت خیبر ، چغادک و نبی اکرم بوشهر

 

14 آذر 1402
مزایده یک دستگاه آنژیوگرافی قلبی زیمنس مستعمل - نوبت دوم

 

14 آذر 1402
مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومین (ع) گناوه - نوبت دوم

 

29 مهر 1402
آگهی مزایده 19 دستگاه خودرو مشمول کمیسیون ماده 2

 

29 مهر 1402
آگهی مزایده یک دستگاه آنژیوگرافی قلبی زیمنس

 

5 مهر 1402
آگهی مزایده سیستم سرمایشی بیمارستان امیرالمومین(ع)گناوه

 

30 فروردين 1401
آگهی مزایده اموال اسقاط و مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و واحدهای تابعه

 

2 بهمن 1400
آگهی مزایده فروش 8فقره ملک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

 
1 2
< >