مناقصه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

24 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت درنگ و قراول خانه واقع در شهرستان دشتستان

 

21 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه عملیات تکمیلی کلینیک کنگان

 

21 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان (نوبت دوم)

 

20 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت حرمیک، صیدی، علی آباد واقع در شهرستان جم

 

19 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پست برق کمپلت و سوئیچگیر بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر

 

12 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت میاندشت، محمدجمالی، عطیبه، سرکره واقع در شهرستان دشتستان

 

10 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

10 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان­های تابعه دانشگاه

 

10 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه خرید یک دستگاه C-ARM

 

30 فروردين 1401
آگهی مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
< >