واگذاری.حجمی

1 2

3 آبان 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از امور نگهبانی بیمارستان¬های تابعه

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهدای خلیج فارس-نوبت سوم

 

15 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهدای خلیج فارس

 

15 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام حسین(ع)اهرم

 

15 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز تخصصی قلب بوشهر

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی معاونت آموزشی

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه

 

14 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام هادی(ع)دیر

 
1 2
< >