هشدار درباره فرآورده‌های غذایی فاقد مجوز بهداشتی"

1 امرداد 1396
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو بوشهر، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: فرآورده‌های غذایی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﺳﺎن، ﭘﻨﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﭘﺮ ﻟﯿﻘﻮان اﺻﻞ بانام تجاری ﺷﺎﻫﺴﯽ، اﻧﻮاع ادوﯾﻪ بانام‌های تجاری ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﻮﻣﮏ، ﮔﻠﺴﺎران، ﺑﯿﻄﺎس، ﺻﻤﯿم، ﻧﻤﮏ بانام تجاری ﺷﻮر رﯾﺰ، زﻋﻔﺮان بانام تجاری آرﺗﻤﯿﺲ، ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ آﻟﻮ (چهار میوه) ادوﯾﻪ ﭘﺎﭘﺮﯾﮑﺎ، پودر نارگیل و ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و محصولات ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﮋواك ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎرﺳﻪ بانام تجاری پرهان، ﻓﺮآوري ﻟﻮاﺷﮏ - ﻓﺮآوری ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻮه- ﻓﺮآوری آﻟﻮﭼﻪ ﺷﺮاﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوري ﺧﺸﮑﺒﺎر آذرﻣﺘﯿﻦ بانام تجاری‌ترش ﺗﮏ، آﻟﻮﭼﻪ و زردآﻟﻮ ﻣﺤﺼﻮل شرکت‌ترش آوران ﺳﯿﺎﻣﮏ با نام تجاری اﺻﻞ اﮐﺒﺮي ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ، به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی می باشند.

در این اطلاعیه همچنین محصولاتی چون ﻋﺴﻞ با نام تجاری ﮐﻨﺪوﺑﺎل، بستنی ﺣﺼﯿﺮي با نام تجاری ﺳﻮﯾﻠﯽ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺳﻨﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ با نام تجاری اﻣﯿﺮ، ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اورﻣﺎن و ﻋﺮﻗﯿﺎت (ﺑﯿﺪﻣﺸﮏ، ﻧﻌﻨﺎ، ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ، ﻣﻌﺠﻮن ﻗﻨﺪ) ﮔﻼب و ﻋﺮﻗﯿﺎت ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺎربه دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند.
سازمان غذا و دارو با اعلان اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از شهروندانی که محصولات فوق الذکر را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند درخواست می نماید تا هرچه سریع تر معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند. در پایان، شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام شده است.
انتهای پیام/ ا.ش 2070

با کلیک بر روی لینک زیر اخبار دانشگاه را از کانال تلگرام دریافت کنید
https://telegram.me/bpumspublicrelation


کلمات کلیدی:
فراورده‌های.غذایی.فاسد     معاونت.غذادارو        

تاریخ بروز رسانی:   1 امرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر |فايل متن خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >