آزمایشگاه.مرکزی.دشتستان


3 ارديبهشت 1403
در طی یک سال گذشته صورت گرفت: بیش از ۲۷۰ هزار خدمات آزمایشگاهی در دشتستان ارائه شده است
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: در طی یک سال گذشته در حدود ۲۷۰ هزار آزمایش در آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه‌های محیطی شهرستان انجام‌گرفته است و به ۷۵ هزار از شهروندان خدمت ارائه شده است.

 
 
 
< >