احمد.عمادی


23 تير 1401
همزمان با سراسر کشور برگزار شد؛ چهل و یکمین دوره آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاری تخصصی/ گزارش تصویری
رئیس اداره خدمات آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: چهل و یکمین دوره آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاری تخصصی همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 

5 خرداد 1401
آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی برگزار شد
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 

25 تير 1396
آزمون کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم پایه، پزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد
آزمون ارتقای کارشناسی به کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم پایه، پزشکی و بهداشت به طور همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 

7 مهر 1395
نیمی از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بومی هستند
رییس اداره خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نیمی از دانشجویانی که در سال تحصیلی جدید وارد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌شوند بومی استان هستند.

 
 
 
< >