ارزشیابی


3 بهمن 1402
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به کسب رتبه دوم ارزشیابی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شد
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به کسب رتبه دوم ارزشیابی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ سه کشور شد.

 

4 آذر 1402
توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ کسب رتبه نخست ارزشیابی فعالیت‌های توسعه فناوری سلامت در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی هم تراز
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کسب رتبه اول فناوری سلامت در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی هم تراز توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

 

14 امرداد 1397
شرکت‌های صنعتی شهرستان بوشهر در برنامه ملی خود مراقبتی مورد ارزشیابی قرار گرفتند
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: در راستای طرح تحول نظام سلامت 22 شرکت صنعتی در شهرستان بوشهر در برنامه ملی خود مراقبتی سازمانی مورد پایش و ارزشیابی قرار گرفتند.

 
 
 
< >