استادان.برتر.دانشگاه


15 ارديبهشت 1395
استادان برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معرفی شدند / گزارش تصویری
در آیینی استادان برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معرفی شدند و از آنان تجلیل به عمل آمد.‏

 
 
 
< >