استراتژی


1 شهريور 1395
استراتژی‌های یازده‌گانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای مبارزه با ایدز
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در طول سال‌های گذشته در کشور و سطح استان استراتژی‌های یازده‌گانه‌ای برای مبارزه با ایدز انجام‌گرفته است.

 
 
 
< >