اعتکاف.دانشجویی


23 فروردين 1396
قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: دعوت به اعتکاف شرکت در برنامه بزرگ الهی است
قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دعوت به اعتکاف شرکت در برنامه بزرگ الهی است و این دعوت توفیق کمی نیست.

 
 
 
< >