اقدام.خیرخواهانه


25 دی 1402
اقدام ارزشمند خیر برازجانی / اختصاص بخشی از هزینه مراسم ختم به کودکان سرطانی
مسئول اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در اقدامی ارزشمند خیری از دیار مهربانی، شهرستان دشتستان در حرکتی فرهنگی، بخشی از هزینه مراسم ختم عزیز ازدست‌رفته‌شان را به کودکان سرطانی اختصاص دادند.

 
 
 
< >