اورژانس‌.هوایی


8 ارديبهشت 1394
زمان حضور بربالین بیماران و مصدومین سوانح در ماموریت‌های شهری به 6 دقیقه کاهش پیدا کرده است
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهرگفت: زمان حضور بربالین بیماران و مصدومین سوانح در مأموریت‌های شهری به 6 دقیقه و جاده‌ای به 8 دقیقه کاهش پیدا کرده است.

 
 
 
< >