اولین.مجمع.سلامت.دشتستان


29 ارديبهشت 1397
فرماندار دشتستان: شهرستان دشتستان از لحاظ فعالیت و تأثیرگذاری NGO ها، مقام اول استان بوشهر را دارد
فرماندار دشتستان گفت: شهرستان دشتستان از لحاظ فعالیت و تأثیرگذاری NGO ها، مقام اول استان بوشهر را دارد.

 

29 ارديبهشت 1397
رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر: فعالیت‌های سازمان مردم‌نهاد در حوزه سلامت و امنیت غذایی بیشتر شود
رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر گفت: امنیت غذایی یعنی دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم است.

 
 
 
< >