ایستگاه.سنجش.سلامت


4 ارديبهشت 1398
سنجش سلامت دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر در هفته سلامت و جوان
به مناسبت هفته سلامت و هفته جوان ایستگاه سنجش فشارخون، قند خون، وزن، قد و BMI برای دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر انجام شد.

 

4 ارديبهشت 1395
به مناسبت هفته سلامت : برپایی ایستگاه سنجش و اطلاع رسانی سلامت در بندر دیر
به مناسبت هفته سلامت ایستگاه سنجش و اطلاع رسانی سلامت در بندر دیر برپا شد .

 
 
 
< >