بخش.الحاقی.بیمارستان


11 مهر 1395
بخش الحاقی بیمارستان کنگان، رضایتمندی مردم جنوب استان بوشهر را افزایش می‌دهد
رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: با بهره‌برداری از بخش الحاقی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، تحول بزرگی در بخش درمان جنوب استان بوشهر صورت خواهد گرفت و عملاً این بیمارستان به قطب درمانی جنوب استان تبدیل خواهد شد.

 
 
 
< >