برنامهPHC


9 تير 1395
نشست هماهنگی معاونت بهداشتی با روسای شبکه‌های بهداشتی در خصوص برنامه PHC
به‌منظور اجرای بهتر نظام مراقبت بهداشتی در مناطق شهری(PHC) نشستی بین معاونت بهداشتی وروسای شبکه‌های بهداشتی درمانی شهرستان‌های استان بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >