بهسازی.و.تجهیز


18 آبان 1394
بهسازی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و آموزشگاه بهورزی شهرستان دشتستان
در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی، آموزشگاه بهورزی و آزمایشگاه مرکزی شهر برازجان بهسازی و تجهیز شد.

 
 
 
< >