بهورز.نمونه


19 شهريور 1399
بهورز نمونه خانه بهداشت راهدار شهرستان دشتستان: من به بهورزی به عنوان شغل نگاه نکرده‌ام
بهورز نمونه خانه بهداشت راهدار شهرستان دشتستان گفت: من به بهورزی به عنوان شغل نگاه نکرده‌ام.

 

17 شهريور 1397
بهورز پایگاه سلامت دوراهک بهورز نمونه استان بوشهر شد
بهورز شاغل در پایگاه سلامت دوراهک از توابع شهرستان دیّر موفق به کسب عنوان بهورز نمونه استان بوشهر شد.

 
 
 
< >