بیمارستان.تأمین.اجتماعی


16 بهمن 1395
زمینه توسعه دو بیمارستان تأمین اجتماعی در برازجان و عسلویه فراهم شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با توجه به تک تخصصی بودن بیمارستان مهر برازجان از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم زمینه عمومی شدن آن را فراهم کند.

 
 
 
< >