بیماریابی.سل


16 بهمن 1401
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان خبر داد؛ آغاز بیماریابی سل در اتباع غیر ایرانی
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان از آغاز بیماریابی سل در اتباع غیر ایرانی در این شهرستان خبر داد.

 

29 مهر 1396
بیماریابی سل به‌صورت فعال در شهرستان دیر انجام می‌شود
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: با توجه به اهمیت بیماری سل کارکنان بهداشت و درمان در شهرستان دیر به‌صورت فعال کار بیماریابی سل انجام می‌دهند.

 

29 مهر 1396
بیماریابی سل به‌صورت فعال در شهرستان دشتستان انجام می‌شود
سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: بیماریابی سل در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت شهرستان دشتستان توسط مراقبین سلامت به‌صورت فعال انجام می‌شود.

 
 
 
< >