توده.شکمی


29 دی 1394
بیرون آوردن توده 6 کیلویی از شکم بیماری در کنگان
رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان از بیرون آوردن توده 6 کیلویی از شکم بیماری در کنگان خبر داد.

 
 
 
< >