جایزه.ملی


9 خرداد 1402
دکتر قاسم برجوئی‌فرد، نفر برگزیده جایزه ملی جوانی جمعیت
دکتر قاسم برجوئی‌فرد در نخستین جایزه ملی جوانی جمعیت به‌عنوان نخبه جمعیتی معرفی شد.

 

8 اسفند 1395
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به دریافت گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، ایران موفق به اخذ جایزه در سطح گواهینامه شد.

 
 
 
< >