جنوب.جم


9 شهريور 1401
با حضور استاندار بوشهر؛ عملیات اجرایی چهارخانه بهداشت روستایی در شهرستان جم آغاز شد
در آخرین روز از هفته دولت، عملیات اجرایی چهارخانه بهداشت جنوب جم، صیدی، حرمیک و علی‌آباد با حضور استاندار بوشهر و سایر مسئولین استانی و شهرستانی آغاز شد.

 
 
 
< >